Sprawozdania finansowe za 2023 rok


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023


Zalecenia dla konsumenta dot. bezpiecznej żywności na targowiskach 


Treść ogłoszenia

Dokumenty:


Ogłoszenie o zmianie godzin pracy


Ochrona zwierząt gospodarskich oraz zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt -wytyczne.


Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2023 z dnia 09.06.2023


Sprawozdania finansowe za 2022 rok


https://piw.bip.lezajsk.pl/aktual/wies_plakat.pdf


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022


Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Wyniki naboru nr 110906 z dnia 22.11.2022r na stanowisko Kontroler Weterynaryjny


Wyniki naboru nr 110756 z dnia 18.11.2022r na stanowisko Inspektor Weterynaryjny


Wyniki naboru 109872 z dnia 05.11.2022 na stanowisko inspektora weterynaryjnego


Ogłoszenie naboru nr 110906 z dnia 22.11.2022r na stanowisko Kontroler Weterynaryjny


Ogłoszenie naboru nr 110756 z dnia 18.11.2022r na stanowisko Inspektor Weterynaryjny


Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2023

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2023 ver2 z dnia 27.03.2023


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 109068 z dnia 25 października 2022 r. – Inspektor weterynaryjny


Drugie ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego – Ford Mondeo


Wyniki naboru na stanowisko Starszy Kontroler Weterynaryjny do Spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt


Ogłoszenie naboru nr 109872 z dnia 05.11.2022r na stanowisko Inspektor Weterynaryjny


Rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku z dnia 4 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu leżajskiego.


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego


Nabór na stanowisko Starszy Kontroler Weterynaryjny do Spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Formularz aplikacyjny


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 108481 z dnia 15 października 2022 r.


Ogłoszenie naboru nr 109068 z dnia 25.10.2022r na stanowisko Inspektor Weterynaryjny


Ogłoszenie naboru nr 108481 z dnia 15.10.2022r na stanowisko Inspektor Weterynaryjny


Sprawozdanie finansowe za rok 2021


 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. hodowcy świń mogą składać wnioski o pomoc w formule de minimis w rolnictwie na refundację 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bioasekuracja-z-refundacja


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021


Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi


Akcja: Zaszczep pupila to tylko chwila !


Wyniki naboru na stanowisko: Inspektor weterynaryjny


Ogłoszenie naboru nr 92001 z dnia 01.02.2022r. na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny.


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Oświadczenie przedsiębiorcy, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności

Świadectwo zdrowia – ubój z konieczności


Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego.


Mapa obszarów

Ulotka HPAI

Zasady bioasekuracji HPAI


Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia ze szkolenia

Wniosek zaświadczenie o wpisie do podmiotów nadzorowanych działających na rynku pasz

wniosek zarejestrowanie działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej

wniosek wyrejestrowanie działalności zajmującej się produkcją pasz

wniosek sprzedaży świń do rzeźni ze strefy różowej

wniosek sprzedaży świń do rzeźni ze strefy czerwonej

wniosek o zaświadczenie ws wymagań weterynaryjnych dotyczące higieny w gospodarstwach produkcji mlecznej

wniosek o wpis zakładu prowadzącego Rolniczy Handel Detaliczny

wniosek na przemieszczenie świń do/z gospodarstwa strefa czerwona

wniosek na przemieszczenie świń do/z gospodarstwa strefa różowa

wniosek dot. uboju na użytek własny

wiosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych działających na rynku pasz

wiosek o decyzje Aujeszky po zakupie ze świadectwem zdrowia

Powiadomienie ubój na użytek własny bydło, owce, kozy

zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

wniosek zarejestrowania pasieki


Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022


Plan bezpieczeństwa biologicznego poniżej 300 sztuk rocznie

Plan bezpieczeństwa biologicznego powyżej 300 sztuk rocznie


Wytyczne GLW dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji


„Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację. „


Plan bezpieczeństwa biologicznego oraz wymagane materiały informacyjne


Sprawozdania finansowe za 2020 rok


Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku – 2021r.


Raport.pdfzał.1 dokumentacja przeglądu budynków

zał.2 rejestr środków transportu

zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

zał.7 wzór spisu świńTreść ogłoszeniaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2021 roku.

Termin składania dokumentów 28-12-2020

Treść ogłoszenia

Dokumenty:


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny.

Link


Nabor na stanowisko inspektora weterynaryjnego

ogłoszenie


Powiatory Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiesko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole d/s bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

ogłoszenie


Wniosek dla gospodarstwa

Link


Wniosek dla rzeźni

Link


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Link


Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku

Link


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny.

Link


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

Link


Wymagania dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw

Link


Informacje odnośnie prowadzenia działalności RHD

Link


Informacja dotycząca spelniania obowiązków związanych z ” ubojem domowym” zwierząt.

wzór powiadomienia


Skip to content