Polskie prawo wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

 1. Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 744).
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342).
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145).
 4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn.zm).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590).
 6. Ustawa dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.Nr 144, poz. 1045 z późn. zm).
 7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.).
 8. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 204, poz. 1281).
 9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz.U.Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn.zm.).
 11. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
 12. Ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
 13. ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 36, poz. 233 z późn. zm).
 14. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U.Nr 33, poz. 289 z późn.zm.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz.1071 z późn.zm.)
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505)
Skip to content