Dyrekcja

Dyrektor

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Administrator – kierownik działu
Starszy referent
Starszy magazynier
Starszy konserwator – kierowca
Starszy elektryk (1/2 etatu)
2-ch robotników gospodarczych
Starszy dietetyk
Szef kuchni
4 – kucharki

Dział Finansowo – Księgowy

Główny księgowy

1-Starsza księgowa

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

 Kierownik zespołu
6 – Starszych pielęgniarek
Starszy instruktor ds. kulturalno – oświatowych
1 – Starszy instruktor terapi zajęciowej
1 – Instruktor terapi zajęciowej
Starszy fizioterapeuta
6 – Opiekunów kwalifikowanych
22 – Opiekunów

Stanowiska Samodzielne

 Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny

Umowy Zlecenia

Inspektor BHP
Lekarz psychiatra
Kapelan
Psycholog

Skip to content