Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

http://sek.net.pl/piw-lezajsk


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych :

Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Serwisu Elektronicznej Komunikacji.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych :
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.

Akceptujemy następujące formaty załączników:
– doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,
– xls dla MS Exel 95/97/2000,
– odt dokument OpenOffice.org 2.x
– txt dokument tekstowy,
– gif, tif, jpg – pliki graficzne,
– pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
– zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
– rar pliki skompresowane w formacie RAR.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Skip to content