Wyniki naboru na stanowisko: Inspektor weterynaryjny


Ogłoszenie naboru nr 92001 z dnia 01.02.2022r. na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny.


Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2021 roku.

Termin składania dokumentów 28-12-2020

Treść ogłoszenia

Dokumenty:


Nabor na stanowisko inspektora weterynaryjnego

ogłoszenie


Powiatory Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiesko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole d/s bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

ogłoszenie


Wniosek dla gospodarstwa

Link


Wniosek dla rzeźni

Link


Skip to content