Zalecenia dla konsumenta dot. bezpiecznej żywności na targowiskach 


Ogłoszenie o zmianie godzin pracy


Ochrona zwierząt gospodarskich oraz zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt -wytyczne.


https://piw.bip.lezajsk.pl/aktual/wies_plakat.pdf


Rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku z dnia 4 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu leżajskiego.


 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. hodowcy świń mogą składać wnioski o pomoc w formule de minimis w rolnictwie na refundację 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bioasekuracja-z-refundacja


Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi


Akcja: Zaszczep pupila to tylko chwila !


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Oświadczenie przedsiębiorcy, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności

Świadectwo zdrowia – ubój z konieczności


Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podkarpackiego.


Mapa obszarów

Ulotka HPAI

Zasady bioasekuracji HPAI


Plan bezpieczeństwa biologicznego poniżej 300 sztuk rocznie

Plan bezpieczeństwa biologicznego powyżej 300 sztuk rocznie


Wytyczne GLW dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji


„Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację. „


Plan bezpieczeństwa biologicznego oraz wymagane materiały informacyjne


zał.1 dokumentacja przeglądu budynków

zał.2 rejestr środków transportu

zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

zał.7 wzór spisu świń


Treść ogłoszenia


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny.

Link


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

Link


Wymagania dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw

Link


Informacje odnośnie prowadzenia działalności RHD

Link


Informacja dotycząca spelniania obowiązków związanych z ” ubojem domowym” zwierząt.

wzór powiadomienia


Skip to content