Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2021 roku.

Termin składania dokumentów 28-12-2020

Treść ogłoszenia

Dokumenty:


Skip to content